Duurzaam staal

Schaarste aan grondstoffen en energie, opwarming van de atmosfeer, verontreiniging van lucht, water en bodem. Ons leefmilieu staat onder druk. Een groot deel van die milieubelasting is toe te schrijven aan het bouwen en gebruiken van gebouwen. Kiezen voor gebruikt staal is bijdragen aan een lagere milieubelasting. Gebouwen met een staalconstructie bieden perspectief op aanzienlijke milieubesparingen in alle fasen van hun levensduur: vanaf de productie van de bouwdelen tot en met demontage of hergebruik.

Deze website biedt u informatie over de mogelijkheden, pluspunten en prestaties van staal als duurzaam bouwmateriaal. De informatie is gerangschikt naar belangwekkende duurzaamheidsthema’s, zoals energiegebruik, licht bouwen, recycling en hergebruik. Daarnaast verleent de website toegang tot andere websites en publicaties over duurzaamheids- en milieuaspecten van staal en staaltoepassingen in de bouw. En uiteraard krijgt u het laatste nieuws over evenementen, producten, concepten en projecten.

Een beter milieu begint bij staal.

Staal wordt industrieel vervaardigd, onder geconditioneerde omstandigheden. Bouwafval is er niet of nauwelijks. Bijproducten zoals hoogovencement en -gas worden hergebruikt. Voortdurende innovaties in productietechnieken en -methoden zorgen voor blijvende afname van energiegebruik en emissies. Wanneer je gebruikt staal inzet hoeft er geen nieuw staal geproduceerd te worden. Milieu bewuster kan dus niet. Met de toenemende inzet van gebruikt staal bij de productie van nieuw staal ontstaat steeds minder behoefte aan de primaire grondstoffen ijzererts en kolen. Op dit moment wordt bijvoorbeeld al meer dan 80% van al het balkstaal gemaakt uit schroot (bijvoorbeeld reststukken van het op maken van gebruikt staal)

Magazijn-1_2-Huisman-Schiedam-3_600
Staal verbruik je niet.

Van schroot is opnieuw staal te maken in alle gangbare staalkwaliteiten. Van ‘downcyling’ is geen sprake: het nieuwe staal behoudt zijn eigenschappen en blijft geschikt voor hoogwaardige toepassingen. Zo verliest een gebruikte buis, balk en of plaat ook niet de zijn eigenschappen waarvoor deze nogmaals zo ingezet kan worden. Al is het natuurlijk wel zo dat bijvoorbeeld een gebruikte gasleiding perfect kan dienen als funderingspaal of stempel in een bouwkuip. Onlangs is de A2 tunnel in Maastricht voltooid. Hiervoor is een tijdelijke stempelconstructie gerealiseerd die voornamelijk bestond uit buizen die geproduceerd waren voor de gasleiding Nord Stream. Voor de Nord Stream waren ze overbodig en gekwalificeerd als schroot. Swanenberg IJzer groep kocht de partij en vervaardigde een hulpconstructie van 12.000 ton welke na gebruik ook weer door hen teruggekocht werd om in de toekomst nogmaals in te zetten.

100% recyclebaar.

Een stalen constructie gaat lang mee. Maar als de gebruiksperiode voorbij is, gaat de constructie net zo gemakkelijk weer uit als in elkaar. Na demontage zijn de oorspronkelijke onderdelen na enige bewerking weer geschikt voor hergebruik als bouwdeel bij een nieuwbouwproject. Op dit moment wordt bijvoorbeeld al 50% van al het balkstaal als bouwdeel hergebruikt. Het resterende aandeel wordt gebruikt als schroot bij de productie van nieuw staal.

De gemakkelijke demontage maakt staal (uiteraard) bij uitstek geschikt voor tijdelijke gebouwen.

(Bron: https://www.duurzaaminstaal.nl/)

Duurzaam in staal - 100% recyclebaar - balken