Recycling vs. Hergebruik

Staal is 100% recyclebaar. En dat gebeurt ook met zo’n 95% van al het staal dat na demontage (sloop) van gebouwen en bouwwerken vrijkomt. Naast recyclebaar is staal herbruikbaar: op een gelijkwaardig of hoger niveau dan het oorspronkelijk gebruik. Op dit moment worden warmgewalste balken (zoals HE- en IPE-profielen) voor 51% hergebruikt. Dat kan op ‘bouwdeelniveau’, als onderdeel van een nieuwe constructie, en op ‘gebouwniveau’, als blijvende component van een constructie die zich opmaakt voor een ‘tweede leven’.

Hergebruik op bouwdeelniveau.

Hergebruik van staal op bouwdeelniveau is relatief eenvoudig omdat stalen profielen en platen snel en nagenoeg intact uit een bestaande staalconstructie zijn te demonteren door bijvoorbeeld bouten te lossen of lassen door te slijpen. Na beperkte bewerking – bijvoorbeeld het afzagen van profieleinden – is het stalen bouwdeel klaar voor hergebruik in een nieuwe constructie.

De stalen vakwerkliggers van Bruggebouwen West en Oost in Den Haag (ontwerp: Zwarts & Jansma Architecten) zijn volledig uit schroot vervaardigd.

Bij de renovatie van pakhuis Jobsveem in Rotterdam (ontwerp: Mei Architecten & Stedenbouwers) werd de bestaande staalconstructie met houten vloeren hergebruikt voor invoeging van nieuwe appartementen. Een nieuw staalskelet op het dak biedt plaats aan optopwoningen.

Hergebruik op gebouwniveau.

Bij hergebruik van staal op gebouwniveau zijn de ingrepen á priori nog geringer. Bij bijvoorbeeld het aanbrengen van een nieuwe gevel aan een staalskelet kan – afhankelijk van type en gewicht van het nieuwe gevelmateriaal – doorgaans worden volstaan met het plaatselijk versterken van (gevel)kolommen en -liggers.

Andere vormen van hergebruik op gebouwniveau, waarbij de bestaande staalconstructie nagenoeg geheel intact kan blijven, zijn het samenvoegen van verdiepingen via trappenhuizen en vides, het invoegen van nieuwe ruimten en het toevoegen van extra verdiepingen (optoppen).

Recycling.

Recycling staat voor herinzet van materialen. Staalgiganten noemen de inzet van gebruikt staal bij de productie van nieuw staal recycling. Wij vinden dat, om te gaan voor een groene samenleving, er zo energiezuinig gedacht moet worden. Dus wanneer je een goede balk hebt, je deze beter kunt bewaren i.p.v. omsmelten.

De productie van staal uit ruwwijzer is nog nodig, omdat op dit moment nog te weinig schroot beschikbaar is om aan de totale marktvraag naar staal te beantwoorden. De verwachting is dat op termijn de vraag naar staal en het aanbod van schroot gaan samenvallen. Tegen die tijd zal dan de term recyclen ook alleen nog gelden voor het herinzetten van een stalen product in plaats van deze om te smelten.

Schematische voorstelling van de staalproductie in een oxystaalfabriek.
Recycling van 100% schroot tot nieuw staal vindt plaats in een elektrostaalfabriek.

De energiebehoefte voor de staalproductie neemt af, naarmate het staal vaker gerecycled wordt.

In de elektrostaalfabriek wordt staal gemaakt uit schroot.

Milieuprestaties gekwantificeerd.

De gekwantificeerde scores van stalen halffabricaten op de milieumaten ‘grondstoffen’, ‘energie’, ‘emissies’, en ‘afval’ zijn te vinden in het MRPI-blad Constructiestaal. Ook geeft deze BmS-publicatie de prestaties op tien belangrijke milieuthema’s, zoals broeikaseffect en aantasting van de ozonlaag.

De data betreffen vijf groepen stalen halffabricaten: voor zware toepassingen (zoals vloerbalken), middelzware (zoals lateien), lichte (zoals raamkaders), binnenwanden, en dak- en gevelbekleding.
De gegevens komen voort uit LCA’s, uitgevoerd door Intron en zijn getoetst door IVAM Environmental Research.

(Bron: https://www.bouwenmetstaal.nl/themas/duurzaam/recycling-en-hergebruik/)