Donorskelet Hoogstraat in Rotterdam zichtbaar

Unieke wijze van hergebruik toegepast bij herontwikkeling winkelpanden

Op de hoek van de Hoogstraat / Vlasmarkt in Rotterdam vindt een duurzame herontwikkeling plaats. De drie panden zijn oorspronkelijk gerealiseerd in de naoorlogse wederopbouwperiode. De gevels van gebouwen uit deze tijd hebben in Rotterdam een bijzondere status. Tegelijkertijd voldoet de inwendige structuur van de panden niet meer aan de hedendaagse eisen. Hierom is een plan ontwikkeld waarbij de gevels worden gehandhaafd, maar het originele betoncasco wordt gesloopt en vervangen door een nieuwe staalconstructie, waarbij gebruik wordt gemaakt van een zogenaamd donorskelet. Dat wil zeggen dat alle stalen balken en kolommen die voor de herontwikkeling gebruikt worden afkomstig zijn uit andere gebouwen. Dit materiaal zou anders naar de sloop zijn gegaan.

In Nederland is het de eerste keer dat deze manier van hergebruik wordt toegepast in een gebouw. Deze aanpak voor de herbestemming van een gebouw uit de wederopbouwperiode is ook binnen de gemeente Rotterdam zeer positief ontvangen. Inmiddels is de gehele betonconstructie, inclusief vloeren, verwijderd en wordt het nieuw te plaatsen donorskelet nu zichtbaar.

Winkelpanden Hoogstraat 168-172

In Rotterdam vindt op de hoek van de Hoogstraat en de Vlasmarkt een duurzame transformatie plaats van drie panden. De locatie ligt op een druk punt tussen de Koopgoot en de Markthal. De gebouwen zijn oorspronkelijk gerealiseerd in de naoorlogse wederopbouwperiode en de gevels uit deze tijd hebben in Rotterdam een bijzondere status.

Omdat de inwendige structuur van de panden niet meer voldoet aan de hedendaagse eisen is voor deze gebouwen een plan ontwikkeld, waarbij het originele betoncasco wordt gesloopt en vervangen door een zogenaamd donorskelet. Dat houdt in dat alle stalen balken en kolommen die voor de herontwikkeling gebruikt worden afkomstig zijn uit andere gebouwen die elders gesloopt worden. In Nederland is het de eerste keer dat deze manier van hergebruik wordt toegepast in een winkelgebouw.

De transformatie van de panden aan de Hoogstraat 168-172 houdt ook in dat er de mogelijkheid komt om één grote winkelunit over meerdere verdiepingen te realiseren. Daarbij blijven de buitengevels zoveel mogelijk intact en wordt een nieuw volume toegevoegd met een mooie hoge entree van glas in een metalen kader.

(Bron: https://rijnboutt.nl/articles/1054#1 )

HOOGSTRAAT ROTTERDAM